UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 318 z dnia 1 września 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wznowienia z dniem 18 maja 2020 r. funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w okresie stanu epidemii COVID-19"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik20
11 Listopad11
12 Grudzień2