UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 314 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Olsztyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień3
9 Wrzesień12
10 Październik23
11 Listopad16
12 Grudzień0