UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 313 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 września 2020 r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik15
11 Listopad13
12 Grudzień1