UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.231.2020 Wniosek - oferty kosztorysowe przetargu dot. rozbudowy linii tramwajowej"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty26
3 Marzec26
4 Kwiecień22
5 Maj20
6 Czerwiec38
7 Lipiec20
8 Sierpień15
9 Wrzesień31
10 Październik33
11 Listopad28
12 Grudzień1