UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.230.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty37
3 Marzec25
4 Kwiecień35
5 Maj27
6 Czerwiec46
7 Lipiec22
8 Sierpień13
9 Wrzesień39
10 Październik44
11 Listopad28
12 Grudzień3