UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.229.2020 Wniosek - kierownik budowy - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty29
3 Marzec22
4 Kwiecień21
5 Maj18
6 Czerwiec28
7 Lipiec15
8 Sierpień16
9 Wrzesień25
10 Październik28
11 Listopad23
12 Grudzień6