UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie dla przedsięwięcia polegającego na ,,Budowie kolektora Centralnego -bis w ul.Leśnej w Olsztynie , na działkach nr:4-9/1,4-9/2,4-9/3,156-30/4,156-2/1.""
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec18
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0