UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obiektu usługowo-wystawienniczo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 2/1 i 3/30 obręb 126 oraz 52/2 obręb 106w Olsztynie. ''"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0