UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 305 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu osiedla Śródmieście"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty15
3 Marzec18
4 Kwiecień14
5 Maj13
6 Czerwiec21
7 Lipiec23
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik17
11 Listopad18
12 Grudzień2