UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 304 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz do przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty21
3 Marzec22
4 Kwiecień27
5 Maj22
6 Czerwiec26
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień21
10 Październik16
11 Listopad28
12 Grudzień0