UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.227.2020 Wniosek - mieszkańcy uczestniczący w debacie nad raportem o stanie gminy"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty33
3 Marzec24
4 Kwiecień24
5 Maj23
6 Czerwiec38
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień32
10 Październik30
11 Listopad22
12 Grudzień3