UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 302 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 sierpnia 2020 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec14
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik15
11 Listopad5
12 Grudzień0