UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.226.2020 Wniosek - kopia umowy zawartej między Gminą Olsztyn a 10x oraz PWiK"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty31
3 Marzec25
4 Kwiecień20
5 Maj21
6 Czerwiec29
7 Lipiec20
8 Sierpień9
9 Wrzesień26
10 Październik34
11 Listopad18
12 Grudzień0