UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.225.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę obejmujące działkę nr 17 w obrębie nr 156"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty25
3 Marzec26
4 Kwiecień20
5 Maj23
6 Czerwiec28
7 Lipiec19
8 Sierpień11
9 Wrzesień26
10 Październik30
11 Listopad20
12 Grudzień8