UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 301 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec17
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik25
11 Listopad12
12 Grudzień0