UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec18
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0