UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/409/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2019 rok i przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego na zwiększenie Funduszu zapasowego jednostki"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty6
3 Marzec13
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0