UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzeniu punktu skupu złomu na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie przy ul.Leśnej w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0