UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców funkcjonujących na terenie Olsztyna ( za 2019 rok )"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec22
7 Lipiec15
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik27
11 Listopad16
12 Grudzień0