UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 294 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Pani Marioli Barbary Woźniak ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik23
11 Listopad11
12 Grudzień3