UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 291 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia Panu Kazimierzowi Joachimowi Ewertowskiemu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik24
11 Listopad9
12 Grudzień0