UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 290 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia Pani Edycie Agnieszce Balbuzie-Szarocie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec13
7 Lipiec12
8 Sierpień6
9 Wrzesień12
10 Październik14
11 Listopad9
12 Grudzień0