UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 17.08.2020"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień12
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0