UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 282 z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec15
7 Lipiec13
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik17
11 Listopad11
12 Grudzień1