UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 281 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Olsztyn oraz znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień13
5 Maj18
6 Czerwiec21
7 Lipiec9
8 Sierpień10
9 Wrzesień17
10 Październik17
11 Listopad21
12 Grudzień0