UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.217.2020 Wniosek - systemy dla sygnalistów"
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty47
3 Marzec35
4 Kwiecień35
5 Maj27
6 Czerwiec39
7 Lipiec18
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0