UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 280 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty15
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj17
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień23
10 Październik26
11 Listopad15
12 Grudzień3