UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.215.2020 Wniosek - dostęp do telemedycyny"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty34
3 Marzec38
4 Kwiecień31
5 Maj28
6 Czerwiec44
7 Lipiec25
8 Sierpień21
9 Wrzesień35
10 Październik30
11 Listopad24
12 Grudzień0