UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 276 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień6
9 Wrzesień10
10 Październik20
11 Listopad18
12 Grudzień0