UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.214.2020 Wniosek - dokumentacja przetargu na sprzedaż OZK"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty30
3 Marzec25
4 Kwiecień23
5 Maj20
6 Czerwiec31
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień26
10 Październik27
11 Listopad19
12 Grudzień0