UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 272 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień12
5 Maj16
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień13
10 Październik22
11 Listopad10
12 Grudzień2