UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.213.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty36
3 Marzec30
4 Kwiecień28
5 Maj24
6 Czerwiec49
7 Lipiec19
8 Sierpień10
9 Wrzesień28
10 Październik29
11 Listopad21
12 Grudzień0