UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 269 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji Miejskich"
Rok:
1 Styczeń75
2 Luty50
3 Marzec104
4 Kwiecień182
5 Maj81
6 Czerwiec113
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0