UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.211.2020 Wniosek - cmentarze"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty29
3 Marzec30
4 Kwiecień20
5 Maj19
6 Czerwiec31
7 Lipiec18
8 Sierpień15
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0