UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.210.2020 Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty44
3 Marzec40
4 Kwiecień42
5 Maj32
6 Czerwiec49
7 Lipiec26
8 Sierpień29
9 Wrzesień41
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0