UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 267 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds. Pomocy Publicznej"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty24
3 Marzec57
4 Kwiecień88
5 Maj69
6 Czerwiec50
7 Lipiec36
8 Sierpień56
9 Wrzesień53
10 Październik9
11 Listopad0
12 Grudzień0