UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.207.2020 Wniosek - wgląd do ofert "
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty28
3 Marzec34
4 Kwiecień28
5 Maj30
6 Czerwiec41
7 Lipiec16
8 Sierpień15
9 Wrzesień35
10 Październik36
11 Listopad26
12 Grudzień7