UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.206.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty38
3 Marzec29
4 Kwiecień31
5 Maj23
6 Czerwiec45
7 Lipiec20
8 Sierpień14
9 Wrzesień34
10 Październik35
11 Listopad15
12 Grudzień0