UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 261 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na sprzedaż drewna, stroiszu i choinek obowiązujących w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty10
3 Marzec18
4 Kwiecień18
5 Maj14
6 Czerwiec21
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień18
10 Październik20
11 Listopad11
12 Grudzień17