UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.197.2020 Wniosek - dot. umów na korzystanie UMO z usług : prawnych, IOD, audytu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia w UMO schematów podatkowych"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty25
3 Marzec31
4 Kwiecień26
5 Maj32
6 Czerwiec27
7 Lipiec17
8 Sierpień15
9 Wrzesień20
10 Październik27
11 Listopad25
12 Grudzień10