UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 259 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Zespołu Koordynującego oraz Zespołu Opiniującego VIII edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec19
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik19
11 Listopad12
12 Grudzień0