UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.196.2020 Wniosek - kopie załączników do wniosków JST o zwiększenie subwencji ogólnej"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec23
4 Kwiecień19
5 Maj21
6 Czerwiec35
7 Lipiec19
8 Sierpień8
9 Wrzesień29
10 Październik35
11 Listopad23
12 Grudzień1