UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 257 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczycielek Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie do pełnienia zastępstwa"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik20
11 Listopad8
12 Grudzień0