UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 255 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie – Pana Wiesława Stępniaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty7
3 Marzec19
4 Kwiecień11
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik18
11 Listopad11
12 Grudzień0