UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 254 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie – Pana Marcina Daniszewskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad12
12 Grudzień2