UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 252 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie – Pani Niny Jackiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec19
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień13
10 Październik20
11 Listopad15
12 Grudzień0