UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 250 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie – Pani Marty Szabli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień10
10 Październik21
11 Listopad10
12 Grudzień3