UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 244 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie – Pani Marty Aleksandry Abłam ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec23
7 Lipiec7
8 Sierpień3
9 Wrzesień11
10 Październik18
11 Listopad12
12 Grudzień0