UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 243 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela III liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – Pani Kamili Salamonowicz-Filip ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec19
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień0