UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 241 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie – Pani Ałły Zalewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec22
4 Kwiecień14
5 Maj13
6 Czerwiec22
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień17
10 Październik23
11 Listopad14
12 Grudzień2